directory image
Eddie Bauer

ALL EDDIE BAUER LOCATIONS


  • 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 11:00 AM - 6:00 PM
    5201 W. War Memorial Dr.
    Peoria, IL 61615
    US
    This store sits on Kiikaapoi (Kickapoo), Peoria, Sauk and Meskwaki, Bodéwadmiakiwen (Potawatomi), Miami, Očeti Šakówiŋ (Sioux) Land